uzaktan eğitim
Seçenekler  
  ANA SAYFA
  Uzaktan Eğitim Nedir?
  AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKUZEM)
  => İLİTAM PROGRAMI
  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
  ÇUKUROVA UNİVERSİTESİ
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  İTÜ UZAKTAN EĞİTİM
  MALTEPE UNİVERSİTESİ
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  SAKARYA UNİVERSİTESİ
  SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
Copyright 2009
İLİTAM PROGRAMI

İLİTAM

Ankara Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Merkezimiz işbirliği ile yürütülen bir lisans tamamlama programıdır. Programın ilk öğrencileri 2005-2006 Öğretim Yılı'nda kayıt yaptırmış, 2007-2008 Öğretim Yılında mezun olmuşlardır. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri önlisans mezuniyet başarı puanı ve Dikey Geçiş Sınavı puanlarına dayalı olarak hesaplanan yerleştirme puanı ile, Ankara Üniversitesi tarafından yapılır.

Programa Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat önlisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler.

Program öğretim yılı esasına göre düzenlenmiş olup, ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

 

İLİTAM'a İlişkin Tanıtıcı Bilgiler

İLİTAM NEDİR?

İLİTAM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan, ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren, iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Bir uzaktan eğitim programı olan İLİTAM'a 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci kabul edilerek öğretime başladı. İLİTAM öğrencileri takip ettikleri uzaktan eğitim dersleri yanısıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta illerindeki ilahiyat fakültelerinde, yüz yüze danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.

PROGRAMIN AMACI

İLİTAM'ın amacı, ilahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Programa kabul edilen öğrenciler Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, programdaki dersleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan izleyebiliyorlar; yaş, yerleşim birimi, sağlık sorunları, bir işte çalışıyor olma gibi, yüz yüze eğitim sisteminde öğrenimi olumsuz etkileyebilen ya da büsbütün olanaksızlaştıran koşulardan etkilenmeyorlar.

NE İŞE YARAYACAK?

İLİTAM'ın, halen öğrenim görmekte olanlarla birlikte ve başta din görevlisi olarak çalışanlar olmak üzere, yaklaşık 40 000 önlisans mezununa lisans diploması alma fırsatı sağlaması hedeflenmektedir.

İLİTAM programı sayesinde, ülkemizdeki lisans mezunu din görevlilerinin sayısı artırılacak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan din görevlilerinin özlük hakları iyileştirilmiş olacak, mezunlar sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara atanabilecek, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebileceklerdir.

YASAL DAYANAK

İLİTAM Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği; Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile, programın açılmasına ilişkin 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayalı olarak açılmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI

İLİTAM Programına 1)Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlarla, 2)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da örgün bir ilahiyat lisans programın ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlar başvurabilirler.

Önemli!

2007-2008 Güz Döneminde İLİTAM Programına başvurabilmek için 2007 Dikey Geçiş Sınavına girmiş olmak gerekir.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ


Adayların İLİTAM Programına yerleştirilmeleri, ÖSYM tarafından değil, doğrudan Ankara Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Adayların yerleştirilmelerinde Dikey Geçiş Sınavı SÖZEL puanı ile önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen “yerleştirme puanı” esas alınacaktır. “Yerleştirme puanı” en yüksek ilk öğrenciden itibaren kontenjan miktarınca öğrenci programa kabul edilecektir.

ÖĞRETİM MODELİ

İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecektir. Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, video CD'ler ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler mail ve sohbet aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli dönemlerde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.

Bilgisayar kullanma konusunda kendini yetersiz hisseden İLİTAM öğrencilerine ayrıca bu konuda online eğitim verilecektir.

İLİTAM Programında sınıf geçme sistemi uygulanacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İLİTAM Programı toplam iki yılda, 15 ders içermektedir. Programda yer alan derslerin başlıcaları Felsefe, İslam Bilimlerinde Yöntem, Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Din Bilimleri 1, Sistematik Kelam, Türk Dili, Arapça Dini Klasik Metinler, Din ve Ahlak Felsefesi, Kur'an ve Hadis İlimleri, Din Bilimleri 2, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça Çağdaş Dini Metinler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'dir.

SINAV SİSTEMİ

Öğrenciler her öğretim yılında birer adet olmak üzere ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına katılacaklardır. Sınavlar coğrafi koşullar, ulaşım ve teknik alyapı olanakları dikkate alınarak belirlenecek, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta ilahiyat fakültelerinde yüz yüze ya da gözetmen kontrolünde online olarak gerçekleştirilecektir.

DİPLOMA

"İLİTAM Programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler programdan mezun edilirler ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir."

SIK SORULAN SORULAR

1.İLİTAM Programındaki bazı derslerden muaf olmak mümkün mü?

Hayır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.

2.İLİTAM öğrencileri hangi öğrenci haklarından yararlanabilirler?

İLİTAM öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencisidirler ve tüm öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

3.Önlisans programından mezun olalı beş yıldan fazla oldu? İLİTAM Programına başvurma şansım var mı?

Evet. İstisnai olarak, İLİTAM'a başvurmak amacıyla DGS'ye girecek adaylar, önlisans programlarından son beş yılda mezun olmak zorunda değildirler. Bu konuda herhangi bir şekilde mağdur olmanız durumunda yasal dayanağınız sitemizde bir örneği bulunan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili kararıdır.

4.Yerleştirmede dikkate alınacak DGS puan türü hangisi?

İLİTAM Programına başvuran adayların DGS SÖZEL puanları dikkate alınacaktır. Bu nedenle DGS Sözel sınavına katılmış olmalısınız.

5.Kullanılacak öğretim yöntemi ne kadar kaliteli?

Ankara Üniversitesi uyguladığı tüm programların akademik sorumluluğuna sahip, saygın bir üniversitedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en birikimli ilahiyat fakültelerinden birisidir. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) ise gerek teknik bilgi, gerekse teknolojik açıdan ülkemizdeki pek çok benzerinden çok daha üstün durumdadır. Verilecek eğitimin kalitesi Üniversitemizin, Fakültemizin ve Merkezimizin teminatı altındadır.

Bir öğretim modeli olarak uzaktan eğitim yoluyla, yüz yüze eğitime en az denk düzeyde öğretim verilebileceğine ilişkin yüzlerce bilimsel araştırma vardır. Tüm bunlara ve talebin yoğunluğu bilinmesine rağmen, yine de programın ilk yılında kabul edilecek öğrenci sayısı 500 ile sınırlı tutulmuştur. Tüm yeterliliğine rağmen bu sayının sınırlı tutulması, ayrıca üniversitemizin programa verdiği önem ve gösterdiği titizliğin bir göstergesidir.

6.Nereye, nasıl başvurmalıyım?

Adayların şimdilik DGS sınavına girmeyi ihmal etmemeleri yeterlidir. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılar ilerleyen tarihlerde sitemizden ve basın yoluyla, zamanlıca duyurulacaktır.

7.Bu yıl bir önlisans programından mezun olmak üzereyim? İLİTAM'a başvurma şansım var mı?

Evet. DGS sınavına girebilmek için gerekli koşullara sahipseniz, bu sınava girdikten sonra, kayıt tarihinde mezun olmanız koşulu ile İLİTAM'a başvurma olanağına sahipsiniz.

8.Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvururken İLİTAM için bir kodlama yapmam gerekiyormu?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı için ayrılan kontenjana başvuracak adaylar, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) son 5 yılda mezun olma koşulu aranmaksızın girebileceklerdir. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmayacağından adaylar 2007 DGS'ye başvuracaklar ancak tercih formunda bu program ile ilgili tercih belirtmeyeceklerdir. Adaylar alacakları DGS puanları ile Ankara Üniversitesi'ne başvuracaklardır. DGS puanları öğrencilerin seçiminde kullanılacaktır. Seçimde bu puanların yanısıra kullanılabilecek akademik kriterler Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ve yerleştirme Ankara Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı için ayrılan 500 kişilik kontenjana başvurmak isteyen adaylar, Üniversitenin 2007 DGS Kılavuzu'nda yer alan İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programına da başvurmak istiyorlar ise, tercih formunda bu programla ilgili kodu kodlayacaklardır. Ancak bu programı tercih edecek adayların DGS başvuru koşulları ile programın koşullarını da karşılamaları gerekmektedir. DGS başvuru koşulları ile programın koşullarını karşılamadıkları halde tercih yapan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

 

program ile ilgili linkler:

http://www.ilitam.net/
http://ilitam.ankara.edu.tr/
http://www.ilitam.net/forum/index.php
http://ilitam.ankara.edu.tr/MEP/index.aspx

Program hakkında daha geniş resmi bilgi için
tıklayınız.

saat  
   
Reklam  
   
sponsor bağlantılar  
   
Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=